Imsaku 02:48
Sabahu1 03:08
Sabahu2 04:32
L. e diellit 05:02
Dreka 12:35
Ikindia 16:38
Ikindia  fund 19:34
Akshami 20:04
Jacia 21:59
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Kurrë nuk do të arrini sinqeritetin e plotë me besim (as kënaqësinë e lumtur në xhennet) derisa të mos e jepni më të dhembshmen (më të dashurën) e pasurisë suaj Ajet
>> Mënyra e instalimit <<
Programimi nga SDE